КАЛЕНДАР за 2020 год.


Културен календар на Регионален етнографски музей – Пловдив за 2020 г.


ЯНУАРИ

10 януари – 29 февруари
Изложба „Пловдивъ през фотообектива на Крум Савов“
Организатор: РЕМ – Пловдив
Място: Изложбена зала, РЕМ – Пловдив


ФЕВРУАРИ

10 януари – 29 февруари
Изложба „Пловдивъ през фотообектива на Крум Савов“
Организатор: РЕМ – Пловдив
Място: Изложбена зала, РЕМ – Пловдив

7 февруари – 23 февруари
Изложба: Живопис, „Дойдох като пролетта“
Организатор: РЕМ – Пловдив, Ралица Денчева
Място: Салон 1-ви етаж, РЕМ – Пловдив

26 февруари – 29 март
Изложба: „Кукерските игри – феерия от багри, магия и мистерия“
Организатор: РЕМ – Пловдив, РИМ - Ямбол
Място: Салон 1-ви етаж, РЕМ – Пловдив


МАРТ

26 февруари – 29 март
Изложба: „Кукерските игри – феерия от багри, магия и мистерия“
Организатор: РЕМ – Пловдив, РИМ - Ямбол
Място: Салон 1-ви етаж, РЕМ – Пловдив

5 март – 30 април
Изложба: „Багри от долината на Тунджа, от Странджа и Сакар“
Организатори: РЕМ – Пловдив, ЕАМ – Елхово
Място: Изложбена зала, РЕМ – Пловдив


АПРИЛ

5 март – 30 април
Изложба: „Багри от долината на Тунджа, от Странджа и Сакар“
Организатори: РЕМ – Пловдив, ЕАМ – Елхово
Място: Изложбена зала, РЕМ – Пловдив


МАЙ

Изложба: „Мъжки времена“
Организатор: РЕМ – Пловдив, РЕМО – Етър
Място: Изложбена зала, РЕМ – Пловдив

Европейска нощ на музеите и галериите
Място: Регионален етнографски музей – Пловдив

30 май – 20 юни
56-ти Международен фестивал на камерната музика, Пловдив 2019
Място: Салон I етаж, РЕМ – Пловдив


ЮНИ

30 май – 20 юни
56-ти Международен фестивал на камерната музика, Пловдив 2019
Място: Салон I етаж, РЕМ – Пловдив

1 юни – 15 юни
Изложба живопис и фотографии
Организатори: РЕМ – Пловдив, Анета Стоянова и Асен Великов
Място: Салон I етаж, РЕМ – Пловдив

22 – 28 юни
Седмица на традиционните занаяти
Организатори: РЕМ – Пловдив, Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив”
Място: Регионален етнографски музей – Пловдив


АВГУСТ

1 – 31 август
Изложба-базар
Организатори: РЕМ – Пловдив, Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив”
Място: Изложбена зала, Регионален етнографски музей – Пловдив


СЕПТЕМВРИ

Нощ на музеите и галериите
Място: Регионален етнографски музей – Пловдив


НОЕМВРИ

"Дефиле на младото вино"
Организатори: Съвет по туризъм - Пловдив, РЕМ - Пловдив
Място: Двора на музея

16 – 30 ноември
Изложба на тъкани, изработени на вертикален стан
Организатори: РЕМ – Пловдив, Жана Иванова-Димитрова
Място: Илзожбена зала, РЕМ - Пловдив


ДЕКЕМВРИ

12 декември
Еснафски празник „Св. Спиридон”:
• шествие и молебен – Света литургия
• възпроизвеждане на обреда „Въвеждане в майсторско звание”.
Организатори: РЕМ – Пловдив, ЗМНХЗ – Пловдив, Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив”
Място: Регионален етнографски музей – Пловдив


Забележка: Възможно е датите на някои събития да претърпят промени, което ще бъде своевременно отразено в календара.