НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ


Има удоволствието да Ви покани на фотоизложба


СТАРОПЛАНИНСКОТО СЕЛО ГОСТУША В СЪРБИЯ

автор: Елена Васич Петрович

с любезното съдействие на Фондация „Балканско наследство“


„Гостуша“, известна още като „каменното селище“, се намира в Югоизточна Сърбия, на територията на природен парк „Стара планина“. Тя представлява уникално за Сърбия планинско село, включено в списъка на националното културно наследство на страната. Там има необикновената връзка между природа и архитектура, която успява да се съхрани в оригиналния си вид след повече от сто години. Селото е почти изоставено през 70-те години на ХХ в. и днес единственото логично решение е завръщане към корените. Спокойното съжителство на човека с природата успява да възроди забравени от десетилетия ценности с мисълта, че тази естествена симбиоза може да донесе устойчивост в бъдеще.

Сръбските власти предприемат редица действия с цел опазване и защита не само на природното и културно богатство, но също така и на уникалната среда и нематериално наследство. Присъщата ценност на естествените материали и съграденото от хората заедно с изобилието на природни ресурси и близостта на Гостуша до по-големи населени места, язовир и ски курорт я правят особено специална.

Функционалната и архитектурната планировка на селото е много интересна. То се състои от жилищна част, която се намира в тесен каньон между две малки планински реки, и от сателитни махали, които създават мрежа помежду си на разстояние от 300 до 500 метра от централното селище. Всички заедно съставляват един уникален жив организъм, който се променя със смяната на сезоните.

Архитектурата на жилищните и стопанските постройки е адаптирана към терена и природните дадености. Камъкът доминира като основен строителен материал, и се използва в изобилие от основите до самите покриви. Съвременната концепция за селски туризъм дава много различни възможности за устойчиво развитие, особено на подобни места. Опазването на архитектурното наследство е един от начините да се гарантира по-добро и качествено туристическо предлагане и представяне на целия регион, както и запазване на неговата автентичност и ценности.

Заповядайте на официалното откриване на изложбата на 2 юни 2016 г. от 18:00 ч. в големия салон на Регионален етнографски музей – Пловдив. Изложбата ще продължи до края на месец юни.