НОВИНИ

РЕМ – Пловдив има удоволствието да Ви покани на ретроспективна изложба


„РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
100 ГОДИНИ ИСТОРИЯ“

посветена на 100-годишния юбилей от създаването на музея


Инициатор за създаването на музея е Пловдивската окръжна постоянна комисия (дн. Община Пловдив). Началото е поставено на 22 януари 1917 г., когато е свикано съвещание, в което участват членовете на Постоянната комисия и няколко учители и общественици. Те са единодушни, че в новите условия българската материална и духовна култура бързо се променя и изчезва. Затова събранието решава „да се учреди при Постоянната комисия един Окръжен музей, който да събира от окръга всичко, което би имало значение за родинознанието ни и за възпитанието на бъдещите поколения”. Правилникът на музея е одобрен на 20 юли с. г. от Министерството на вътрешните работи и народното здраве, и това е официалната дата, от която започва летоброенето на Етнографския музей.

Изложбата проследява историята на музея от създаването му преди 100 години, та до наши дни. Тя представя личности като секретар-уредника Стою Шишков, директора Йордан Попгеоргиев, кмета Божидар Здравков и много други, които са свързали живота си с идеята за изграждане и укрепване на Етнографския музей. Представена е и историята на къщата на Аргир Куюмджиоглу, която тази година навършва 170 години, нейните стопани, строители и реставратори.

РЕМ – Пловдив е утвърдена институция със столетна история и сериозен принос за съхранението, изследването и представянето на българските традиции. До днес музеят продължава родолюбивата идея, с която е бил основан, като спомага за развитието на културата и популяризирането на българското културно-историческо наследство.

Официалното откриване ще се състои на 4 юли 2017 г. от 18:00 ч.

Изложбата ще продължи до 15 август 2017 г. Заповядайте!