НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Има удоволствието да Ви покани на изложба,
организирана от Националния етнографски музей


„ВОТИВИ“


Разказът за вотивите е стар колкото света. Това е приказка за предметните изражения на хилядолетните човешки надежди, мечти, страхове, молби за здраве, за рожба, за изцеление, за благополучие, за здраве на животните и плодородие.

Терминът вотиви се извежда от латинската дума ex-voto и на български най-общо означава вричане, оброк. Народът ни ги е наричал оброци. Думата оброк се използва както за акта на самото обричане или обещание, така и за обречения предмет. Почти всичко, без оглед на размер, тегло, форма, а понякога и функции, може да се превърне в оброк, ако е посветено на бог/божества. Този начин на поднасяне на дар на боговете, съчетан с молба, води началото си още от неолита и е един от начините за установяване на пряк контакт с божеството. От подобни традиции са останали само спомени и артефакти, които могат да се видят в различни музеи по света, но практиката все още е жива и днес. И като във всяка традиция, и в тази в хода на времето са настъпили различни промени и трасформации. Това ни подтикна да издирим вотивите в колекциите на българските музеи и да ги представим за първи път заедно пред широката публика.

В изложбата се представят вотиви от колекциите на Националния етнографски музей (НЕМ), Националния исторически музей (НИМ), Регионалните исторически музеи (РИМ) в Бургас, Габрово, Хасково, Шумен и Ямбол, Регионалния етнографски музей (РЕМ) – Пловдив, Етнографски музей – Варна, Историческите музеи в Малко Търново, Средец и Попово и Етнографския музей на открито „Етър”.

Изложбата е осъществена в рамките на проекта „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността” на Българската академия на науките, финансиран от дарение на г-н Петър Манджуков.

Заповядайте на официалното откриване на изложбата в изложбената зала на Регионален етнографски музей – Пловдив на 3 октомври 2016 г. от 18.00 ч. Изложбата ще продължи до 12 ноември 2017 г.