НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

представя

„МЪЖКИ ВРЕМЕНА“

съвместна изложба с

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“

В традиционния свят на българите мъжката и женската роля са ясно диференцирани. Изложбата „Мъжки Времена“ цели да се представят основните периоди от живота на мъжа от раждането до старостта, като се засегне конкретно периода от края на XIX в. до първата половина на XX в.

Мъжът е продължител на рода, хранител на семейството и център, около който се върти животът на всички. Мъжката рожба е по-желана, момчето се изпраща да се учи на четмо и писмо, на занаят, той е и основният наследник. Мъжът е представител на фамилията пред общността, в къщата неговата дума е закон. В преклонна възраст придобива патриаршески функции - ръководи делата на семейството и общността, съветва младите, въздава справедливост и извършва обредите, свързани с благоденствие на семейството.

В годините след Освобождението, изискванията към силния пол постепенно се изменят. Животът в развиващите се градове налага от мъжете да избират по-добри и адекватни за времето си образование и професии. Това води до загърбването на редица традиции, а след войните дори променя ролята и мястото на жената и на децата - независимо от пола си те започват да придобиват право на добро образование. Промените достигат и селата.

В следствие на интелектуалното израстване, професионалното утвърждаване и запознаването с живота в чужбина, мъжете искат промяна не само в обществото, но и в бита си. Изложбата потапя в изцяло мъжки територии и бит - като политика, техника, спорт, правосъдието, като пренася посетителя дори и в типичните мъжки клубове и заведения за развлечения, в бръснарниците, в спортните клубове...


Изложбата „Мъжки времена“ може да бъде видяна в Регионален етнографски музей – Пловдив от 3 септември до 6 октомври 2020 г.

Заповядайте!