ДЕЙНОСТ

Дейността на Клуба на приятелите на музея е насочена към подпомагане на основната дейност на РЕМ – Пловдив, като попълване на музейните колекции с нови експонати, поощряване посещаемостта и дарителството, сътрудничество по отношение на други инициативи, като изложби, експозиции, прегледи и т.н.
Приятелите от Клуба работят с училищните институции, с висшите учебни заведения, със Съюза на учените, със Задругата на майсторите на народни художествени занаяти. Музеят се радва на плодотворна съвместна дейност и с Общински детски комплекс – Пловдив, с дружеството на пловдивските карикатуристи, учени, писатели, музиканти, артисти, и др.

 Отчет за 2007 г.
 Отчет за 2008 г.
 Отчет за 2009 г.
 Отчет за 2010 г.
 Отчет за 2011 г.
 Отчет за 2012 г.
 Отчет за 2013 г.
 Отчет за 2014 г.
 Отчет за 2015 г.
 Отчет за 2016 г.
 Отчет за 2017 г.
 Отчет за 2018 г.
 Отчет за 2019 г.
 Отчет за 2020 г.
 Отчет за 2021 г.
 Отчет за 2022 г.
 Отчет за 2023 г.