ПАРТНЬОРИ

По проект „Формиране на гражданско общество в областта на културата: културата като ресурс за местно развитие”, финансиран от Обединението за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust), бе инициирано основаването на Асоциация на клубовете на приятелите на музеите в България, членове на която са нашите партньори от Клубовете в Русе, Стара Загора и Смолян.

  Клуб „Приятели на музея – Русе”
 
  Клуб „Приятели на РИМ – Стара Загора”
 
  Клуб „Приятели на РИМ – Смолян”
 
  Нов български университет – София