ЧЛЕНСТВО

Членове на сдружението могат да бъдат всички, които желаят да допринесат за постигане на целите му.

Редовни членове:
  • граждани с принос за развитието на музея;
  • физически и юридически лица, съдействащи за осъществяване на контакт с други организации или такива, които се явяват спонсори на музея.
Почетни членове:
  • с принос и дарения, подпомагащи финансово неговата дейност – за реставрация, консервация, обогатяване на колекциите на музея.
Придобиване на членство:
  • Членството в сдружението е доброволно;
  • За придобиването му кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава и ще плаща определената вноска;
  • Плащането на членския внос и получаването на карта, са акт на присъединяване към Клуба и съгласие с неговия Устав.

 Устав
 Стани наш член – изтегли заявление