НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ
НОЩ НА МУЗЕИТЕ – 2017

На 20 май 2017 г. Регионален етнографски музей – Пловдив ще участва в Нощ на музеите със следните събития:

18.00 – 01.00 ч.
Изложба „Музеят – Стопан на наследството“
Експозицията е посветена на 100-годишния юбилей на музея. Възникнал като мечта на големия родоповед, общественик, книжовник и етнограф – Стою Шишков, днес той съхранява вековна история и колекции с изключителна национална стойност.
Изложбата включва представителна част от разнообразните музейни колекции, които претворяват етнографското наследство в разказ, който свързва с невидима нишка минало, настояще и бъдеще.


18.00 – 01.00 ч.
Изложба „Носии от Карпатския басейн“
Тази експозиция е представена от музея „Ото Херман“ в гр. Мишколц с посредничеството на Унгарския културен институт в София.
През втората половина на XIX век, с навлизането на фабричните тъкани, дрехите – особено женското облекло – се превръщат в неделим елемент от народното изкуство, негово отражение. Настоящата изложба е поглед върху сбирката на частния колекционер Дьорд Барна, съдържаща 280 носии от 19 региона и 120 селища, като в РЕМ – Пловдив гостуват 20 от тях. Сбирката показва празничните носии от края на XIX до средата на XX век на четирите големи региона на Карпатския басейн – Задунавието, Фелвидек (дн. Словакия), Алфьолд (Голямата унгарска равнина) и Трансилвания.


18.00 – 20.00 ч.
„Пъстра въртележка“ с фолклорен танцов ансамбъл „Иглика“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК, Пловдив, с художествен ръководител Венцислава Еленска.