НОВИНИ

КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ”


ПОКАНА

УС на Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив” съобщава на своите членове, че на 8 февруари 2013 г. (петък) от 17.30 часа в големия салон на Регионален етнографски музей – Пловдив ще се проведе ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Клуба за 2012 г. – Теодор Пеев (председател)
2. Избор на нов Управителен съвет
3. Представяне на проект „Културно наследство и местно развитие по южната граница на България” с участието на РЕМ – Пловдив – доц. д-р Ирена Бокова
4. Разни
• Културен календар за 2013 г.
• Активиране на инициатива с цел набиране на средства за изработване и монтиране на барелеф на Стою Шишков в двора на музея;
• Връчване на чл. карти на новите членове на Клуба;
• Връчване на дарителски грамоти на дарителите на музея.

Желателно е присъствието на всички членове на Клуба.

УС