НОВИНИ

Научните изследвания в полза на местните общности.
Лектор – доц. д-р Ирена Бокова, НБУ
Представянето разкрива възможностите на местните общности да използват културата като ресурс за развитие и да създават съвместни маршрути в сферата на туризма от двете страни на българо-гръцката и българо-турската граница. Проектът е финансиран от Фонда за научни изследвания към МОНМ. Акцентът е върху резултатите от изследванията и от приложните резултати за Регионалния етнографски музей в Пловдив като културна институция.
Партньори по проекта са департамент „Антропология“, НБУ, РЕМ – Пловдив и „Креста“ ЕООД, с. Смилян.

Регионален етнографски музей–Пловдив, 8 февруари, 18.00 ч.