НОВИНИ

На 18 май 2013г., събота, Регионален етнографски музей – Пловдив се включва в деветото издание на „Европейската нощ на музеите”. Тази година мотото на Деня на музеите – 18 май, е „Музеи (Памет + Креативност) = Социален прогрес“.
Посетителите на музея могат да разгледат:
- Постоянната експозиция на РЕМ - Пловдив
- Изложбата „Български традиционни накити ” на РЕМ – Пловдив, която съставлява представителна извадка от богатата колекция накити и носии на Регионален етнографски музей – Пловдив и показва самобитността и спецификата на етнографските групи у нас. Тя включва образци от ХVІІІ, ХІХ и началото на ХХ век. Една от целите е да се покаже колорита и оригиналността на българската народна култура и изкуство пред разнородна публика. Да бъде представен онзи микросвят на българина, отразен в облеклото и накитите, с неговите послания и закодирани фрази. Един непознат за европееца свят, който би подпомогнал разбирането на българската и балканската култура от ХІХ и началото на ХХ век. Изложбата показва техниката на изработка и мястото на накитите в бита и светоусещанията на българите, а също и как те успяват да съчетаят по невероятен начин местните традиции с влиянията от Ориента и проникващата мода от Европа.
- Новооткритата изложба „Едно съкровище – една любов” - автентични български носии от колекцията на Катя Черпокова, която още като дете обиква българските носии, а след това започва и да бродира. Преди шест години се премества да живее в гр. Пловдив и влиза в колектива за национална шевица и орнаментика „Росица Чуканова” при читалище „Алеко Константинов”, където се изработват модели на автентични шевици от народни носии. Преди години започва да колекционира народни носии и части от тях. Харесва богатството на традиционните български костюми, както и техните цветови съчетания и пищна изработка. В Северна България с най-богати шевици се отличават районите на Видинско, Врачанско, Плевенско и Русенско. Катя Черпокова успява да събере от някои краища цели, а от други – отделни части от носии. Силно впечатлена е от Елховските сукмани с техните жълти пазви. С богата и пъстра шевица се славят ръкавите на носиите в Софийско, Самоковско, Пернишко, Дупнишко и Кюстендилско. Изключително голям интерес у нея събуждат костюмите на старите българи преселници от земите, останали извън днешните граници на България – Македония, Беломорска Тракия, Одринско.
От 19 до 24 ч. входът е свободен.
Заповядайте отново при нас!